Το μακροπρόθεσμο όραμα της Torsion™ είναι να  μάθουν οι άνθρωποι για τις συνέπειες της ακτινοβολίας και πώς να την αντιμετωπίσουν. Η Torsion™ γρήγορα εξελίσσεται σε πρωτοποριακός πάροχος εξοπλισμού κατά της ακτινοβολίας, και προμηθευτής σε όλες τις ηπείρους.