Προσπαθούμε να καταστήσουμε την Torsion™ τον πρώτο παγκοσμίως κατασκευαστή και προμηθευτή του προστατευτικού εξοπλισμού της νάνο τεχνολογίας. Η Torsion™ δεσμεύεται να παράγει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κατά της ακτινοβολίας, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές κινούνται και απολαμβάνουν την καθημερινή ζωή και τις τεχνολογίες της.