Ένα φλέγον και άλυτο ακόμα ζήτημα είναι κατά πόσον η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματες συσκευές τηλεφώνου, μπορεί να προκαλέσει βλάβες.

Στις 31 Μαΐου 2011 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και η Διεθνής Επιτροπή για την Έρευνα στον Καρκίνο (IARC), που αποτελούνταν από 31 επιστήμονες από 14 χώρες, ταξινόμησαν τα πεδία ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα.

Καρκίνος εγκεφάλου (γλοίωμα) που πιθανόν να σχετίζεται με την υπερβολική χρήση κινητού τηλεφώνου

Η ταξινόμηση περιλάμβανε μια πληθώρα παραγόντων που κατατάσσονταν σε μια από τις ακόλουθες 5 κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας:

  • Στάδιο 1: Καρκινογόνος για τους ανθρώπους
  • Στάδιο 2Α: Μάλλον καρκινογόνος για τους ανθρώπους
  • Στάδιο 2Β: Πιθανά καρκινογόνος για τους ανθρώπους
  • Στάδιο 3: Μη ταξινομούμενη σχετικά με την καρκινογένεση στους ανθρώπους
  • Στάδιο 4: Μάλλον όχι καρκινογόνος για τους ανθρώπους.

Τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν πως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα κατατάσσεται στα «Πιθανά Καρκινογόνα» για τον άνθρωπο (Στάδιο 2Β), με δεδομένη την αύξηση της εμφάνισης του γλοιώματος, ενός κακοήθους όγκου του ακουστικού νεύρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε πως «…τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ήδη αρκετά και συμπεραίνουμε πως μπορεί να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης καρκίνου και της συχνής χρήσης των κινητών τηλεφώνων. Για αυτό το λόγο χρειάζεται η επιφυλακή της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με το θέμα».
Μη σας ξεγελάει η λέξη «πιθανόν»! Προκειμένου μια ιατρική επιστημονική επιτροπή αυτού του επιπέδου να καταλήξει στο Στάδιο 2Β, δηλαδή οτι η ακτινοβολία είναι παράγοντας «πιθανόν καρκινογόνος για τους ανθρώπους», τα στοιχεία είναι ακλόνητα και αδιάψευστα.
Είναι προτιμότερο να προλαμβάνουμε από το να προσπαθούμε να θεραπεύσουμε, είναι προτιμότερο να αποφύγουμε κάτι από το να περιμένουμε για να μάθουμε την τελική αλήθεια με πικρό τρόπο.

ΠΗΓΗ: www.orl.gr