Παρακάτω παρουσιάζονται πραγματικές δοκιμές που διεξήχθησαν  με την συμμετοχή ανθρώπων που χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα. Οι εικόνες στο γράφημα 1 δείχνουν έναν άνθρωπο που εκτίθενται στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων  χωρίς το Προστατευτικό τσιπ Torsion™. Οι εικόνες στο γράφημα 2  δείχνουν τον ίδιο άνθρωπο που εκτίθεται στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων, αλλά χρησιμοποιώντας το Προστατευτικό τσιπ Torsion™

pinakas

ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ .

Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε το Προστατευτικό Τσιπ Torsion της  Νάνο Τεχνολογίας και την άμεση δράση του στην απόκρουση της επικίνδυνης ακτινοβολίας των κινητών. Οι εικόνες στο Γράφημα 2 δείχνουν φανερά πώς τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν αμέσως αποκατασταθεί επιτρέποντας στον εγκέφαλο να επανέλθει πλήρως και να λειτουργεί σε κανονικά επίπεδα.